Alexanderson Day – SAQ Uitzending 5 Juli 2020

Op Alexanderson Day zal de mechanische zender SAQ vanuit Grimeton haar uitzending verzorgen. De uitzending vind plaats op 17,2 Khz en is prima te ontvangen in Nederland.

Welcome to Alexanderson Day, June 30th, 2019
SAQ

Uitzendschema

Er worden 2 uitzendingen verzorgd.

Startup and tuning at 10:30 (08:30 UTC) with a transmission of a message at 11:00 (09:00 UTC).

Startup and tuning at 13:30 (11:30 UTC) with a transmission of a message at 14:00 (12:00 UTC)

Special event Station

Het Amateur Radio Station met de call “SK6SAQ” zal QRV zijn op de volgende frequenties:
7.035 kHz CW
14.035 kHz CW
3.755 kHz SSB

Meer informatie: https://alexander.n.se/alexanderson-day-2020/?lang=en

Experimenteren met de Raspberry Pi Zero – Weer plaatjes op de Display (deel – 9)

Hoe leuk is het om pictogrammen van het weer op de display te laten zien. Het idee is om 30 seconde de afbeelding van Radio Caroline te laten zien en de volgende 30 seconde een pictogram voor het weer. Ik heb de pictogrammen vast in een grafisch programma op mij computer gemaakt.

Daar komt de Zon

We gaan eerst een directory aanmaken waar we ze kunnen neerzetten.

cd

mkdir weerlive

cd weerlive

Nu halen we de pictogrammen op. Het zijn PNG bestanden van 128 x 128. Dit is het formaat van de display.

wget https://www.ph0dv.nl/ph0dv/weerlive/weerlive.zip

We gaan nu het programma zip installeren om de file te unzippen.

sudo apt-get install zip

Install ZIP

En we unzippen de file.

unzip weerlive.zip

We hebben nu een lijstje met alle pictogrammen.

ls -alh

De pictogrammen voor het weer

Omdat we maar 300x per dag op onze API key (gratis versie) het weer op mogen halen, haal ik ieder uur het actuele weerbericht op. De nauwkeurigheid van het weer is dus 1 uur. We gaan hiervoor een BASH file aanmaken.

sudo nano //etc/init.d/weerlive.sh

We maken de file leeg. Dit kun je doen door boven aan de file te gaan staan met de cursor en meerdere keren CTRL K in te geven totdat alle regels zijn gewist.

Onderstaande code plakken we in de file.

#!/bin/bash

curl -s “https://weerlive.nl/api/json-data-10min.php?key=XXXXXXXXXX&locatie=Huizen” | jq –raw-output .liveweer[].d0weer >/home/pi/weer.txt

exit 0

Let op, plaats je eigen key op de plek van de Xjes.

weerlive.sh

CTRL X en Y en file is opgeslagen.

Maak de file nu “executable” zodat hij kan worden uitgevoerd.

sudo chmod +x //etc/init.d/weerlive.sh

Met deze BASH file kunnen we het weerbericht ophalen en de informatie wordt opgeslagen in in de file weer.txt in de home directory. Je kunt dit testen.

Cat weer.txt

We gaan dit script elk uur laten uitvoeren. We doen dit met een Cron job. We hebben al eerder in deel x een “Cronjob” aangemaakt die wordt uitgevoerd bij het opstarten van een Raspberry Pi.

crontab -e -u pi

Met “crontab” kunnen we de “cronjobs” aanpassen. -e staat voor edit en -u, dit is de “cronjob” van de user pi. Dus de “cronjob” wordt uitgevoerd alsof het de user pi is.

We plaatsen de volgende regel als onderste regel.

0 * * * * sudo -u pi nohup //etc/init.d/weerlive.sh >/dev/null 2>&1

De 0**** betekend dat iedere 0ste minuut van het uur dit commando wordt uitgevoerd. Dat is dus op het hele uur. Op de “>/dev/null 2>&1” kom ik in een later aflevering terug als we het gaan hebben over log files.

Met CTRL X en Y sla je de “Cronjob” op.

We gaan er nu voor zorgen dat de informatie in weer.txt wordt omgezet naar een plaatje. Dit wordt een iets uitgebreider script.

sudo nano //etc/init.d/displayoutput.sh

We gaan de file displayoutput.sh aanmaken en copieeren het volgende script in de file.

!/bin/bash

b=$(</home/pi/weer.txt)
echo “$b”

if [ -z “$b” ]
then
b=$(</home/pi/smile.txt)
echo “$b”
fi

ffmpeg -v 0 -y -i /home/pi/weerlive/$b.png -vf scale=128:128,transpose=1 -vcodec rawvideo -f rawvideo -pix_fmt rgb565 – > /dev/fb1
sleep 30
ffmpeg -v 0 -y -i /home/pi/caroline.png -vf scale=128:128,transpose=1 -vcodec rawvideo -f rawvideo -pix_fmt rgb565 – > /dev/fb1

exit 0

CTRL X en Y voor het opslaan.

Wat staat hier precies?

b=$(</home/pi/weer.txt)
echo “$b”

Hiermee maak je een variabele aan en vul dit met de inhoud van weer.txt

if [ -z “$b” ]
then
b=$(</home/pi/smile.txt)
echo “$b”
fi

Een if statement, hier staat dat wanneer de variabele $b leeg is (-z) dan halen we de informatie uit de file smile.txt (b=$(</home/pi/smile.txt)
echo “$b”). Het kan nl voorkomen dat het script geen contact kan krijgen door een storing o.i.d. met weerlive.nl. I.p.v. een weer pictogram plaatsen we dan een smiley 🙂

Smiley

Met de ffmpeg comando’s en de sleep 30 wisselen we tussen de afbeelding van Radio Carloline en de weer pictogram in de variablele $b.

ffmpeg -v 0 -y -i /home/pi/weerlive/$b.png -vf scale=128:128,transpose=1 -vcodec rawvideo -f rawvideo -pix_fmt rgb565 – > /dev/fb1

De $b.png zet de variabelle om naar de afbeelding in png formaat.

Dit script willen we elke minuut uitvoeren. We gaan dus weer de cronjob aanpassen.

crontab -e -u pi

en we voegen de display output regel toe welke we iedere minuut laten uitvoeren.

*/1 * * * * sudo -u pi nohup //etc/init.d/displayoutput.sh >/dev/null 2>&1

De cronjob ziet er nu ongeveer zo uit.

Cronjob

*/1 **** betekend dat de cronjob iedere minuut wordt uitgevoerd.

We kunnen nu de cronjob reloaden zonder de Raspberry Pi te herstarten.

sudo service cron reload

Nu moeten we nog wel de file smile.txt aan maken.

cd

sudo nano smile.txt

Voeg het woord smile in de file

CTRLX en Y

Tot zover voor deze keer.

Experimenteren met de Raspberry Pi Zero – Het weerbericht (deel – 8)

Naast het logo van Radio Caroline wat op de display wordt gepresenteerd lijkt het mij leuk om een afbeelding van het huidige Weer te zien. Het idee is om de display een halve minuut de afbeelding van Radio Caroline te laten zien en een halve minuut het Weer plaatje.

foto: www.pietsweer.nl

Het weerbericht kunnen we verkrijgen bij weerlive.nl. Deze dienst heeft een API waarna je na registratie gratis gebruik van mag maken.

Een API (Application Programming Interface) is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren.

We gaan de informatie van het weer met een API ophalen bij weerlive.nl. Allereerst dien je je te registreren. Je krijgt dan een API key. Deze sleutel heb je nodig om je voor de authenticatie bij de API. Registreer je hier om de API Key te ontvangen.

We gaan weer inloggen op de Raspberry Pi.

Voor dit experiment hebben we jq nodig.

sudo apt install jq

Met dit commando installeert u jq. jq is een json processor waarmee we een json string kunnen filteren en de gegevens er uit kunnen halen die we nodig hebben.

We maken ook gebruik van het commando Curl. Curl is een commandline tool waarmee je diverse soorten gegevens kunt downloaden. Curl staat voor “Client URL”.

met de API Key kunnen we nu een aanvraag sturen naar de API van weerlive.nl. Vul op de XXXXXXXXXX in onderstaande string je eigen API key in. Op de locatie kun je je eigen woonplaats invullen. Je kunt hier ook GPS coordinaten invullen. Later gaan we hier nog wat mee doen voor GPS ontvangst.

curl -s “https://weerlive.nl/api/json-data-10min.php?key=XXXXXXXXXX&locatie=Huizen”

Curl

We krijgen heel veel informatie terug in een JSON string. d0 is vandaag. d0 staat voor dag nul. d1 is de voorspelling voor morgen. En er is ook nog een d2 voor overmorgen. Ik ben met name geïnteresseerd in d0weer. Dit is het huidige weer situatie van vandaag. En dit wil ik vertalen in een pictogram.

Met onderstaand commando stoppen we de huidige weersituatie in de variable “b”. We gebruiken hier Curl en filteren met jq d0weer uit de opgevraagde string. Vul op de XXXXXXXXXX in onderstaande string je eigen API key in.

b=$(curl -s “https://weerlive.nl/api/json-data-10min.php?key=XXXXXXXXXX&locatie=Huizen” | jq –raw-output .liveweer[].d0weer)

Met echo $b kunnen we laten zien wat er in de variabele b is geschreven.

Curl en jq

Het is bewolkt.

Let op je hebt een limiet van 300x opvragen per dag. Dit is omdat het een gratis versie is. De volgende Variabele kunnen we ontvangen van weerlive.nl.

De mogelijke variabelen zijn:
zonnig
bliksem
regen
buien
hagel
mist
sneeuw
bewolkt
halfbewolkt
zwaarbewolkt
nachtmist
helderenacht
wolkennacht

In het volgende deel gaan we BASH scripts maken en deze sturen we weer aan met een Cronjob om de fotootjes op de display te laten zien.